Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Afkoop kleine pensioenpotje snel verleden tijd.

Afkoop kleine pensioenpotje snel verleden tijd.

Heeft u steeds kortlopende dienstverbanden en daardoor te maken met de afkoop van een klein pensioen? Bouwt u op deze manier weinig op voor uw oude dag?

Dan is er een oplossing in de maak: het samenvoegen van nieuwe kleine pensioenen.
Dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd.

- Het samenvoegen van kleine pensioenen wordt vanaf 1 januari 2018 gestimuleerd.
- Dit moet voor u de nadelen compenseren van telkens weer afgekochte kleine pensioenen.

Hierover heeft staatssecretaris Jetta Kleinsma een akkoord bereikt op hoofdlijnen met de Stichting van de Arbeid, de pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Het samenvoegen van kleine pensioenen zal worden gestimuleerd door verbod op afkoop.

Iedere pensioenuitvoerder krijgt het recht kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar u pensioen opbouwt. Overigens zonder uw tussenkomst. Kleinsma vindt het niet nodig pensioenuitvoerders te verplichten tot waardeoverdracht, omdat dit zou leiden tot onnodige extra kosten voor uitvoerders die geen afkoopbeleid voeren.

Vragen? Neem contact met op met Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens.
Wij helpen u graag. Bel 0597-531697 of mail info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken