Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Bij gezagsverhouding geen vof mogelijk, aldus Hoge Raad

Bij gezagsverhouding geen vof mogelijk, aldus Hoge Raad

Als een onderneming wordt uitgeoefend in de vorm van een vof, moet er sprake zijn van samenwerking tussen de verschillende vennoten. Een gezagsverhouding hoort daar niet bij; het mag niet zo zijn dat een van de vennoten de baas speelt. Gebeurt dat wel, dan is deze persoon zwaar de klos. Fiscaal kan er namelijk sprake zijn van een dienstbetrekking en daar hoort bij dat er dan loonheffing en premies worden ingehouden.

In een zaak die onlangs voorkwam bij de Hoge Raad speelde de vraag of er sprake was van een rijschool die als vof werd uitgeoefend, of dat de vennoten in dienstbetrekking waren bij een van hen.

Geluidsopnamen van bazig type
Dat het onderling niet bepaald boterde tussen de een en de overige vennoten, werd al gauw duidelijk. De inspecteur beschikte namelijk over diverse geluidsopnamen die door de vennoten tijdens besprekingen met 'de baas' stiekem waren gemaakt. Hieruit bleek dat er duidelijk geen sprake was van onderlinge gelijkheid.

Er bleek dat er sprake was van een vast uurloon, doorbetaling tijdens vakantie, geen risico bij een eventueel verlies van de vof... En er was nauwelijks inspraak voor wat betreft de bedrijfsvoering en slechts één vennoot verrichtte alle ondernemershandelingen. De conclusie was dan ook dat deze persoon de overige vennoten gewoon in loondienst had. Nu er geen loonheffing was ingehouden, bleven de naheffingen van in totaal € 235.000,- in stand.

Uitvoer
De rechter stelde naar aanleiding hiervan dat het bestaan van een vof niet alleen moet worden beoordeeld bij de start van het samenwerkingsverband, maar ook bij de uitvoering ervan. Zelfs wanneer bij de Kamer van Koophandel ieder der vennoten als ondernemer staat ingeschreven, is het bestaan van een gezagsverhouding voldoende om de Vof fiscaal terzijde te schuiven en uit te gaan van een dienstverband, met alle bijkomende verplichtingen van dien.

Beleid tot 1 juli 2018
U kunt tegenwoordig voor het uitsluiten van een dienstbetrekking gebruikmaken van modelovereenkomsten. Vult u deze in en houden beide partijen zich eraan, dan bestaat er geen risico dat de fiscus de samenwerking alsnog als dienstbetrekking aanmerkt. De fiscus heeft ook aangekondigd dat er tot 1 juli 2018 niet zal worden nageheven en beboet als er toch sprake is van een dienstbetrekking, terwijl partijen hiervan niet zijn uitgegaan. Dit laatste is alleen anders als er sprake is van fraude.

Conclusie
Zorg dat er binnen uw vof geen sprake is van gezagsverhoudingen als u het risico op het bestaan van dienstbetrekkingen wilt uitsluiten. Uitgangspunt moet zijn dat ieder der vennoten ten minste in ieder geval ondernemersrisico loopt.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken