Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Denkt u aan uw suppletieaangifte?

Denkt u aan uw suppletieaangifte?

Bij Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens staan wij het hele jaar door voor u klaar. Moet u suppletieaangifte doen? Wij helpen u graag deze vóór 1 april 2018 in te dienen. Zo voorkomt u dat u 4% belastingrente moet betalen. Hoe dat precies zit, leest u hier.

Suppletieaangifte
Als bij het opstellen van uw jaarstukken blijkt dat u over 2017 te weinig (of te veel) btw heeft aangegeven, dan bent u verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Waar moet u bij deze suppletie rekening mee houden?

Btw-correctie
Van u als btw-ondernemer wordt er verwacht dat u iedere maand, ieder kwartaal of jaarlijks een btw-aangifte indient. Blijkt bij het opstellen van uw jaarstukken echter dat u te veel of juist te weinig btw heeft aangegeven in uw btw-aangifte, dan is het van belang dat u zo spoedig mogelijk een suppletieaangifte indient. Let op: als u in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig btw heeft aangegeven, bent u sinds 2012 verplicht om dit aan de Belastingdienst te melden.

De btw-correctie moet door u doorgegeven worden met een suppletieaangifte. Vanaf 1 januari 2018 kan deze correctie op de btw-aangifte alleen nog maar digitaal ingediend worden. Dit doet u via de site van de Belastingdienst of u maakt gebruik van uw eigen softwarepakket of van het softwarepakket van uw adviseur.

Als u de suppletieaangifte heeft ingediend, moet u de verschuldigde btw nog niet betalen. U moet hiermee wachten tot de Belastingdienst u een naheffingsaanslag heeft gestuurd.

Kleine correctie
Niet alle correcties hoeft u door te geven met een suppletie. Gaat het namelijk om een correctie van € 1.000,- of minder, dan hoeft u geen suppletieaangifte in te dienen. De correctie mag dan verwerkt worden in de eerstvolgende btw-aangifte. De Belastingdienst zal de correcties dan meenemen in de reguliere aangifteprocedure.

Heeft u te veel btw afgedragen, dan ontvangt u van de Belastingdienst een teruggaafbeschikking. Het te ontvangen bedrag wordt aan u overgemaakt of wordt verrekend met nog openstaande belastingschulden. In sommige gevallen ontvangt u ook belastingrente over de teruggaaf.

Hoe zit het met eventuele boetes?
Heeft u te weinig btw afgedragen en dient u geen suppletieaangifte in, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst een vergrijpboete oplegt. Deze boete kan oplopen tot maximaal 100% van de te weinig afgedragen btw.

Als u wel een suppletieaangifte indient, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Deze verzuimboete bedraagt 5% van het btw-bedrag dat betaald had moeten worden, met een maximum van € 5.278,-. Tip: er wordt echter geen verzuimboete opgelegd als het te betalen btw-bedrag lager is dan € 20.000,- of minder bedraagt dan 10% van het te betalen btw-bedrag over het boekjaar.

Voorkom dat u rente moet betalen
Als er te weinig btw is afgedragen, bent u naast de eventuele vergrijp- of verzuimboete ook belastingrente verschuldigd over de nog af te dragen btw. Deze belastingrente bedraagt momenteel 4%.

Vóór 1 april 2018
Heeft u over het jaar 2017 te weinig btw afgedragen, dan bent u geen belastingrente verschuldigd als u de suppletieaangifte voor 1 april 2018 indient bij de Belastingdienst. Het loont dus om nog deze maand uw suppletieaangifte in te dienen. Bel met 0597-531697 of stuur een e-mail naar info@sokolowski-klaassens.nl en maak een afspraak.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken