Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Discriminatie bij afvalstoffenheffing?

Discriminatie bij afvalstoffenheffing?

U betaalt voor het verwerken van uw afval een bepaald bedrag aan de gemeente waarin u woont. Waarschijnlijk krijgt u binnenkort de jaarnota, of heeft u die pas gehad. Maar wist u dat hierbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen diverse woonsituaties? Waar kunt u zelf op letten?

Woning
Particuliere huishoudens en thuiswerkers betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil door de gemeente.

Bedrijf
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van hun bedrijfsafval. Als de gemeente dit voor u doet, moet u reinigingsrecht betalen. In sommige gemeenten is dit recht een vast bedrag voor een beperkte hoeveelheid. Andere gemeenten bepalen de hoogte van het bedrag aan de hand van uw sector en het aantal medewerkers. U kunt niet in iedere gemeente uw bedrijfsafval laten ophalen. Dan moet u een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar.

Bezwaar
Het ophalen, verwerken en recyclen van afval is kostbaar. Daarom brengt de gemeente aan huishoudens afvalstoffenheffing in rekening. Houdt een gemeente zich niet aan de regels, dan kunt u de aanslag afvalstoffenheffing aanvechten.

Scheidingsplicht
De gemeente is op grond van de milieuwetgeving verplicht om gft-afval te scheiden. Toch gebeurt dit niet in alle gevallen. Het is van belang hoe de gemeente dan de tarieven voor afvalverwerking vaststelt. Een voorbeeld hiervan dat volgens de rechter niet door de beugel kon, zagen we onlangs voor de Rechtbank Gelderland.

Lasten ongelijk verdeeld
In deze zaak werd het afval in de gemeente niet overal gescheiden ingezameld. Waar dit niet gebeurde, moest het afval ongescheiden in een ondergrondse container worden gegooid. Huishoudens waarbij het gft-afval wel gescheiden werd opgehaald, betaalden alleen voor het verwerken van het overige afval.

Onredelijk en willekeurig
Volgens de rechter werden de kosten van het ophalen en verwerken van het afval op deze manier onredelijk en willekeurig verdeeld. Bewoners zonder gescheiden afvalinzameling betaalden meer vanwege de ondergrondse containers. Bovendien betaalden ze extra voor het vaker aanbieden van afval, nu het gft-afval niet gratis kon worden aangeboden.

De gemeentelijke verordening waarin de kosten van het inzamelen en verwerken van het afval geregeld was, was op dit punt dan ook onverbindend. Het gevolg was dat de aanslag afvalstoffenheffing werd verminderd, en wel zodanig dat dit resulteerde in een gelijke kostenpost voor iedere bewoner.

Aanslag afvalstoffenheffing te hoog?
Het inzamelen en verwerken van afval mag voor de ene bewoner in een vergelijkbare situatie dus niet duurder uitpakken dan voor de andere. U kunt dit nagaan in de gemeentelijke verordening. Is dit wel het geval, dan kunt u de aanslag afvalstoffenheffing met succes aanvechten. Hetzelfde geldt voor een aanslag reinigingsrecht. Pakt die in een vergelijkbare situatie hoger uit dan voor uw collega, dan is eveneens het redelijkheidsbeginsel geschonden en dus de verordening onverbindend.

Besef dat de afvalstoffenheffing een jaarlijks terugkerende en nog steeds stijgende kostenpost is. Vecht u een aanslag gezamenlijk met andere belastingplichtigen aan, dan kunt u de werkzaamheden en eventuele kosten samen delen.

In het kort
Check of de kosten van afvalverwerking in vergelijkbare gevallen gelijk uitpakken. Huishoudens die gft-afval niet gescheiden kunnen aanbieden, mogen niet opdraaien voor de hiermee gepaard gaande hogere kosten. Ga met ons model in bezwaar als dit wel het geval is.

Administratiekantoor Sokolowski @ Klaassens helpt
Komt u er niet uit of hebt u hulp nodig bij het ordenen van uw financiën? Bel met 0597-531697 of e-mail naar info@sokolowski-klaassens.nl en wij helpen u graag!

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken