Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Extra giftenaftrek culturele ANBI ook nog in 2018

Extra giftenaftrek culturele ANBI ook nog in 2018

In het Belastingplan 2018 is opgenomen dat de verhoogde aftrek van een gift aan een culturele instelling in 2018 gehandhaafd blijft, omdat dit onderwerp door een volgend kabinet moet worden behandeld.

Multiplier
Als u een schenking doet aan een culturele instelling (ANBI), mag u in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van deze gift als aftrekpost opvoeren. Voor BV’s geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gift aan een culturele instelling fiscaal aftrekbaar is. Wij schreven eerder dat u in 2017 voor het laatst gebruik kon maken van deze extra giftenaftrek.

Belastingplan 2018
In het Belastingplan 2018 is echter opgenomen dat de verhoogde giftenaftrek in 2018 gehandhaafd blijft, omdat dit onderwerp door een volgend kabinet moet worden behandeld. Deze verlenging moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken