Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Extra giftenaftrek culturele instellingen tot 2018

Extra giftenaftrek culturele instellingen tot 2018

Draagt u een (lokale) theatergroep, schouwburg of instelling in de archeologie of beeldende kunst, zoals een museum, een warm hart toe? Tot 2018 kunt u nog gebruikmaken van een extra aftrekmogelijkheid als u schenkt aan een culturele ‘algemeen nut beogende instelling' (ANBI).

U mag in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken (BV’s mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in hun aangifte vennootschapsbelasting). U kunt hier nog tot 2018 gebruikmaken van een extra giftenaftrek van 25% als u schenkt aan een zogenoemde culturele ANBI.

Een culturele ANBI is een instelling die actief is in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken