Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Houdt rekening in uw loonadministratie met wijziging miniumloonleeftijd

Houdt rekening in uw loonadministratie met wijziging miniumloonleeftijd

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Dit vraagt tijdelijk wat extra aandacht met betrekking tot uw loonadministratie.

Compensatie
U wordt als werkgever gecompenseerd voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen via het minimumjeugdloonvoordeel. Maar let op: deze regeling gaat in per 1 januari 2018. U ontvangt dan met terugwerkende kracht een compensatie vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Wettelijk gesteld minimumloon per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 gelden de onderstaande bedragen per maand bij een volledige werkweek. Bedragen zijn exclusief vakantiegeld en staan gerangschikt op leeftijd.
- 15 jaar € 469,60
- 16 jaar € 540,05
- 17 jaar € 618,35
- 18 jaar € 743,55
- 19 jaar € 860,95
- 20 jaar € 1.095,80
- 21 jaar € 1.330,60
- 22 jaar en ouder € 1.565,40

Wat moet u doen?
De wijzigingen betekenen dat u uw loonadministratie moet aanpassen, zodat u uw werknemer het juiste loon betaalt.

Minimumjeugdloonvoordeel
Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch aan u uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. U krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018. U hoeft daarvoor niets te doen.

Lage-inkomensvoordeel
Voor werknemers van 22 jaar of ouder (en vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar en ouder), die nu het volwassenenminimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel. Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel moet de werknemer per kalenderjaar ten minste 1248 uur bij u gewerkt hebben en tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen.

Uitzonderingen
Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt niet als een mbo’er bij u een leerwerkplek heeft in het kader van de Beroepsbegeleide Leerweg (bbl). Deze werknemers behouden het huidige minimumjeugdloon. Als de mbo’er 21 of 22 jaar is, krijgt hij wel het bijbehorende minimumjeugdloon zoals hierboven beschreven .

Hulp nodig?
Wilt u meer weten of hebt u hulp nodig met de aanpassingen in uw loonadministratie? Administratiekantoor Sokolowksi & Klassens helpt u daar graag bij. Neem contact op via 0597-531697 of info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken