Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Je kroost in dienst nemen, hoe zit dat?

Je kroost in dienst nemen, hoe zit dat?

Heb je een eigen bedrijf en wil je je studerende kind financieel helpen? Je kunt je kroost op de loonlijst zetten. Dat kan voor beide partijen zeer voordelig uitpakken. Hoe kan dat?

Ouderbijdrage
Schoolgaande en studerende kinderen kosten veel geld. Tegemoetkomingen van de overheid, zoals kinderbijslag en studiefinanciering, zijn onvoldoende en dus zult u de rest moeten opbrengen. Dat kan uit uw privémiddelen, maar wellicht is het een optie uw zoon of dochter parttime in uw bedrijf te laten werken. De kosten komen volledig in aftrek op de winst, maar uw kroost betaalt geen of nauwelijks belasting. Hoe kan dat?

Kind op de loonlijst
Als u uw kind voor bijvoorbeeld acht uren per week op de loonlijst zet, dan zijn deze loonkosten voor u aftrekbaar van de winst. Dat geldt ook voor bijkomende kosten, zoals premies Zvw en eventueel premies werknemersverzekeringen. Deze laatste premies betaalt u alleen als er een echte dienstbetrekking is, wat wil zeggen dat de familierelatie niet overheerst.

Inkomsten niet belast
De inkomsten van uw kind zijn voor een groot deel onbelast. Dit hangt samen met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Hierop heeft iedere werknemer recht, dus ook uw kind. Concreet komen deze kortingen erop neer dat tot een bedrag van ruim € 6.100,- geen belasting hoeft te worden betaald. Boven dit bedrag geldt dit jaar, tot een inkomen van zo’n € 20.000,-, een tarief van 36,55%.

Kostenvergoedingen
Naast het loon mag u uw zoon of dochter, net als andere werknemers, vergoedingen en verstrekkingen geven. Een aantal daarvan is vrijgesteld, zoals een computer die noodzakelijk is voor het werk of een vergoeding tot € 0,19/km voor woon-werkverkeer.

Niet vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen kunt u onderbrengen in de werkkostenregeling. Tot 1,2% van de loonsom van uw bedrijf zijn deze vergoedingen en verstrekkingen onbelast, daarboven betaalt uw bedrijf 80% eindheffing.

Niet ongebruikelijk
Voorwaarde is dat een dergelijke vergoeding of verstrekking niet ongebruikelijk mag zijn. Tot een bedrag van € 2.400,- per werknemer per jaar doet de fiscus echter niet moeilijk. Dit betekent dat u uw kind € 200,- aan vergoedingen en verstrekkingen per maand mag geven, zonder dat hij er belasting over betaalt.

Auto van de zaak
Wellicht is het gezien de werkzaamheden verdedigbaar dat uw zoon of dochter over een auto van de zaak beschikt. Als u kiest voor een elektrische, een lage bijtelling, een lage cataloguswaarde of een combinatie hiervan, blijft ook de bijtelling beperkt.

Minder administratie
In sommige gevallen is de administratie voor een meewerkend kind beperkt. U hoeft dan maar één keer per jaar aangifte loonheffingen te doen en geen loonstaten in te vullen. Het moet dan gaan om een inwonend kind en de familierelatie moet overheersen in de dienstbetrekking. Zoals we eerder zagen, hoeft u dan dus ook geen premies werknemersverzekeringen te betalen en is uw kind dus ook niet verzekerd voor bijvoorbeeld werkloosheid. Let op. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u wel toestemming vragen aan uw inspecteur.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan eens contact op met Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens via 0597-531697 of info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken