Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Koop of lease ik een auto?

Koop of lease ik een auto?

Welke vorm van financieringen kies je als ondernemer voor je autogebruik?

Er zijn veel verschillende vormen waaruit een keuze kan worden gemaakt. Kiest u voor operational lease, financial lease of doet u uw aanschaf met eigen middelen. Welke vorm het beste bij u past is sterk afhankelijk van uw eigen situatie.

Om meer inzicht te krijgen en welke afwegingen er zijn bij het aanschaffen van een auto, hebben wij voor u een overzicht gemaakt.

Operational lease
- Vermindering administratieve lasten
- Vermindering risico’s (met name het restwaarderisico)
- Verbetering solvabiliteit door off-balance financiering
- Geen beslag op werkkapitaal

Financial lease
- Fiscale faciliteiten zijn van toepassing
- Geen beslag op werkkapitaal
- Financiering van de auto is specifiek op auto afgestemd. Dit in tegenstelling tot
financiering met ander vreemd vermogen
- Na afloop van de leasetermijn bent u eigenaar van de auto

Aanschaf met eigen middelen
- Besparing rente en kosten. De rente dient echter te worden afgezet tegen de opbrengsten
die het werkkapitaal anders zou hebben opgebracht. De kosten dienen te worden afgewogen
tegen de andere voordelen (beperking risico’s / administratief gemak)
- Belang bij positieve restwaardeontwikkeling.

Heeft u hulp nodig of vragen? Neem gerust contact met ons op: Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens; Kloosterlaan 5, 9675 JL Winschoten. Tel. 0597-531697 | E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl | https://www.sokolowski-klaassens.nl

Meer informatie: www.sokolowski-klaassens.nl

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken