Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Kunt u het beste geld uitlenen als particulier of als ondernemer?

Kunt u het beste geld uitlenen als particulier of als ondernemer?

Als u geld uitleent, hoopt u dit natuurlijk terug te krijgen. Maar u kunt de pech hebben dat uw geld niet terugkomt. Kunt u dit ‘verlies’ aftrekken van de belasting? Of is dit voor de belasting ook een geval van ‘jammer, maar helaas’?

Geld uitlenen
Wij gaan er hier van uit dat u zelf ondernemer bent en dat u geld uitleent aan een andere ondernemer. De eerste vraag die u zichzelf in dit verband moet stellen, is in welke hoedanigheid u geld uitleent aan deze andere ondernemer.

Persoonlijke motieven
Het is denkbaar dat u geld uitleent als particulier, bijvoorbeeld omdat u de ondernemer in kwestie persoonlijk kent en hem (uit persoonlijke motieven) door een moeilijke periode heen wilt helpen. In dit geval is duidelijk dat u uw geld uitleent uit persoonlijke motieven, oftewel: als particulier.

Zakelijke motieven
Het is ook mogelijk dat de ondernemer in kwestie een zakelijke relatie van u is. Stel dat het gaat om een belangrijke klant die u liever niet failliet ziet gaan, of een leverancier die een voor u moeilijk te krijgen product levert. In deze gevallen is het duidelijk dat u geld uitleent uit zakelijke motieven, oftewel: als ondernemer.

Vordering in box 3
Als u uit persoonlijke motieven geld uitleent, heeft dit niets te maken met uw onderneming. In dat geval komt de vordering op uw collega-ondernemer niet op de balans van uw onderneming terecht, maar hoort de vordering thuis in box 3. Dit betekent dat u over de waarde van de vordering per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing betaalt. Over de rente op uw vordering bent u verder geen belasting verschuldigd.

Lening niet afgelost
Als uw collega-ondernemer niet kan betalen, boekt u de waarde van de vordering af tot nihil. U betaalt dan geen box 3-heffing meer over de vordering, maar verder kunt u fiscaal niets doen met dit verlies.

Vordering ondernemingsvermogen
Indien u als ondernemer geld uitleent, hoort de vordering op uw collega tot uw ondernemingsvermogen. U moet dan de waarde van de vordering opnemen in de balans van uw onderneming. De ontvangen rente is voor u winst uit onderneming.

Afwaarderen
Als uw collega in moeilijkheden komt, kunt u uw vordering afwaarderen, in het ergste geval tot nihil. Deze afwaardering komt ten laste van uw winst uit onderneming. Let op: het kan natuurlijk gebeuren dat uw collega er weer bovenop komt. In dat geval moet u de vordering weer opwaarderen. Deze opwaardering hoort tot uw winst uit onderneming.

Wat kunt u hiermee?
Als degene aan wie u geld uitleent zodanig in de problemen raakt dat u de waarde van uw vordering in rook ziet opgaan, bent u beter af als u het geld heeft uitgeleend als ondernemer. Als het enigszins verdedigbaar is, moet u de lening bij voorkeur als zakelijk aanmerken. Tip: spreek in ieder geval een reële rente af. Leg ook een dossiertje aan waaruit blijkt dat u onderzoek heeft gedaan naar de kredietwaardigheid van de geldlener.

Alleen als het risico heel klein is (lijkt), kan het voordelig zijn om de lening als particulier te verstrekken. Als u een behoorlijke rente kunt vragen, pakken de regels van box 3 immers gunstiger uit dan het winstregime.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken