Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Maak zakelijk karakter van diner aantoonbaar

Maak zakelijk karakter van diner aantoonbaar

Lunchen of dineren met een zakenrelatie is belastingaftrekbaar. Houd er wel rekening mee dat u eventuele documenten die het zakelijk karakter van het etentje onderbouwen, dient te kunnen overleggen. Deze moeten kunnen worden getoond wanneer de belastinginspecteur hierom vraagt.

Print
Omdat het vaak al langere tijd geleden kan zijn dat een etentje plaatsvond is het raadzaam eventuele documenten die het zakelijke karakter van het etentje onderbouwen, te bewaren bij bijvoorbeeld de factuur. U kunt hierbij denken aan de print van een e-mailcorrespondentie. Zo hebt u deze gemakkelijk en snel bij de hand als erom gevraagd wordt.

Zakelijk doel
Een etentje heeft een zakelijke karakter als u bijvoorbeeld kennismaakt met een nieuwe of potentiële cliënt, ideeën uitwisselt of met een zakenpartner uw toekomstplannen bespreekt.

Niet aftrekbaar
Onlangs oordeelde een rechter van het Gerechtshof dat een adviseur die veelvuldig met cliënten bij een horecabedrijf ging eten, dat het overgrote deel van de uitgaven privé-uitgaven waren. De adviseur claimde daarentegen dat hij het eten combineerde met het uitwisselen van stukken en het voeren van gesprekken met cliënten en potentiële cliënten. Dat achtte het hof onvoldoende bewezen en besloot dat slechts 25% van de opgevoerde kosten aftrekbaar is.

Er is sowieso altijd een klein deel voor eigen kosten. Op grond van de aftrekbeperking voor gemengde kosten is namelijk van het aldus als zakelijke kosten in aftrek komende deel 20% van aftrek uitgesloten.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken