Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Oudedagreserve, wanneer mag dit?

Oudedagreserve, wanneer mag dit?

U heeft als ondernemer in de inkomstenbelasting de mogelijkheid een stukje winstbelasting uit te stellen naar later. Dat wordt de ‘oudedagsreserve’ genoemd. Wanneer reserveren nu wel of niet mag, leidt in de praktijk nog vaak tot vragen.

Voordelen van een reserve
Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, voldoet aan het urencriterium en in het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u gebruikmaken van de oudedagsreserve. Dit houdt in dat u jaarlijks een bedrag van uw winst opzij mag zetten (reserveren) voor uw oude dag. Door de reservering vermindert u uw winst en betaalt u minder belasting.
Het vormen van een oudedagsreserve levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op.

Maximum
Er geldt een maximum voor wat u mag sparen. Ook mag het bedrag dat u toevoegt aan de oudedagsreserve niet meer zijn dan het verschil tussen het bedrag van de oudedagsreserve aan het begin van het jaar met het bedrag van het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar.

Let op
De stand van de oudedagsreserve kan toch hoger zijn dan het ondernemingsvermogen, bijvoorbeeld door daling van dit vermogen. Let op. De oudedagsreserve moet verminderd worden tot aan het niveau van het ondernemingsvermogen als:
- u het bedrijf geheel of gedeeltelijk staakt; of
- u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of ouder bent; of
- u het aangiftejaar en het voorgaand kalenderjaar niet meer aan het urencriterium voldoet.

Als u stopt met ondernemen, dan wordt de opgebouwde oudedagsreserve opgeheven en alsnog tot uw inkomen gerekend. Tip: U kunt afrekening voorkomen door de aankoop van een lijfrente. Tegenover de winstbijtelling staat dan de aftrek van het bedrag van de aankoop van de lijfrente.

Gevaren van een oudedagsreserve
Het kan zijn dat u ten tijde van afrekening in een hogere belastingschijf valt dan nu, bijvoorbeeld omdat u dan meer inkomen heeft. De oudedagsreserve wordt alleen als een leuke aftrekpost gezien en de reservering vindt slechts op papier plaats. Als u moet afrekenen, zijn er geen liquide middelen meer terwijl u wel een belastingverplichting heeft en die kan oplopen tot maar liefst 52% (!) van het opgebouwde bedrag aan oudedagsreserve. Realiseer u dat de reservering op papier plaatsvindt, tenzij u het geld echt apart zet.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken