Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Regels terugvragen oninbare btw

Regels terugvragen oninbare btw

Regelmatig krijgen wij vragen van klanten over het terugvorderen van de btw inzake oninbare vorderingen. De regelgeving hieromtrent is namelijk veranderd. Bij Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens kennen wij onze klassieken en zijn op de hoogte van alle denkbare fiscale wetten en regels. Wij helpen u graag.

Versoepeling van de regelgeving
Het terugvragen van btw over oninbare vorderingen is makkelijker geworden. Moest je tot 2017 een afzonderlijk verzoek bij de Belastingdienst indienen, met ingang van 2017 mag je de te vorderen btw meenemen in de reguliere aangifte.

Mocht terstond duidelijk zijn dat de vordering oninbaar zal zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement) dan mag je de btw verrekenen over de periode waarin de oninbaarheid is ontstaan. Voor het overige moet de vordering minimaal 1 jaar oud zijn (te rekenen vanaf de vervaldatum van de vordering) alvorens je de btw kunt terugvorderen.

Voorbeeld
Bij een factuurdatum van 15 januari 2017 bijvoorbeeld, mag bij oninbaarheid de btw per 15 januari 2018 worden teruggevorderd. Dat doet u via de aangifte over het eerste kwartaal van 2018.

Overgangsregeling
Er is een overgangsregeling voor vorderingen van vóór 1 januari 2017 die op 1 januari 2018 nog niet zijn voldaan. Deze vorderingen worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt en zodoende kunt u de btw via de aangifte over het eerste kwartaal van 2018 terugvorderen.

Deskundig en ervaren
Neem contact op met Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens als u op zoek bent naar een ervaren administrateur met kennis van zaken! Wij zijn bereikbaar op 0597-531697 of via info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken