Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

U heeft vakantiegeld uitbetaald en nu is de pot leeg?

U heeft vakantiegeld uitbetaald en nu is de pot leeg?

De uitbetaling van vakantiegeld vraagt het nodige van uw financiële voorraad, de geldpot. Het is daardoor mogelijk dat u tijdelijk niet aan uw fiscale betalingsverplichtingen kunt voldoen. Wat nu?

Uitstel van betaling
Als uw belastingschulden niet (op tijd) betaald kunnen worden, kan van de Belastingdienst soms uitstel van betaling worden verkregen.
Wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet, is het mogelijk om maximaal vier maanden uitstel te krijgen:

- De totale belastingschuld mag niet meer bedragen dan 20.000 euro;
- U heeft voor de openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen;
- U heeft geen onbetaalde vergrijpboete (een verzuimboete is wel toegestaan);
- Uw verzoek betreft niet een voorlopige aanslag 2017;
- U heeft altijd tijdig aangifte gedaan.

Verzoek indienen
U kunt uitstel van betaling aanvragen door telefonisch contact op te nemen met de BelastingTelefoon (0800-0543). U krijgt binnen 10 werkdagen reactie.

Wilt u langer uitstel dan vier maanden? Dien dan een schriftelijk verzoek om uitstel van betaling in.

Let op
U moet binnen vier maanden na de uiterste betaaldatum van de aanslag contact met de Belastingdienst opnemen. Wat betreft te betalen loon- of omzetbelasting, kunt u pas uitstel aanvragen nadat de Belastingdienst u een naheffingsaanslag (wegens niet-tijdig betalen) heeft opgelegd.

Als aan u een naheffingsaanslag is opgelegd wegens niet-tijdige betaling, dan zal daarin ook een betaalverzuimboete zijn opgenomen. Als het uitstel wordt verleend, vervalt die boete. Let op. De Belastingdienst berekent u wel 4% invorderingsrente over de periode dat u het bedrag niet betaalt.

Hulp nodig bij het voeren van uw bedrijfsadministratie?
Wilt u meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het inzichtelijk maken van uw bedrijfsinkomsten en -uitgaven? Neem dan eens contact met ons op via 0597-531697 of per e-mail: info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken