Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Uren bijhouden voor de fiscus, hoe doet u dat ‘safe’?

Uren bijhouden voor de fiscus, hoe doet u dat ‘safe’?

Om van bijvoorbeeld de fiscale ondernemersfaciliteiten gebruik te kunnen maken, moet u minimaal 1.225 uur werkzaam zijn in uw onderneming. Dit ‘bijhouden van uren’ levert in de praktijk veel gedoe en narigheid op. Hoe voorkomt u dit?

Uren bijhouden
Om voor een aantal fiscale faciliteiten in aanmerking te komen, waaronder de oudedagsreserve en de ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, S&O- en meewerkaftrek, moet u voldoen aan het urencriterium. Daarvoor moet u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief zijn.

Bent u daarnaast ook nog in loondienst? Dan moet u bovendien meer dan 50% van uw totale werktijd besteed hebben aan uw onderneming. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Let op: Het toepassen van de ondernemersaftrek en de oudedagsreserve verlagen ook uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen wordt gebruikt voor de berekening van de toeslagen.

Welke uren tellen er mee?
Buiten de declarabele uren tellen ook de niet-declarabele uren mee voor het urencriterium. Denk aan uren die u besteedt aan administratie, acquisitie, pc-onderhoud, opruimen, et cetera. Natuurlijk moeten deze uren wel in verhouding staan tot de gewerkte uren. Heeft u in een kalenderjaar een lage winst en claimt u minstens 1.225 uur in uw bedrijf actief te zijn geweest, dan kan dit vragen oproepen bij de Belastingdienst.

Stel: U heeft in 2016 een winst behaald van € 5.000,- U zegt dit jaar te voldoen aan het urencriterium. Dit zou dus betekenen dat u (omgerekend) voor al uw inspanningen maximaal een bruto-uurloon heeft ontvangen van € 5.000,- / € 1.225,- = € 4,08. Dit klinkt niet aannemelijk.


Urenregistratie is écht zinvol
Zo kan het zijn dat u bepaalde opdrachten of uren niet in rekening heeft gebracht aan uw klanten om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Dit moet echter wel blijken uit een correcte urenregistratie. Controleer altijd of uw boekhouder de ondernemersaftrek en dergelijke heeft toegepast. Er zijn namelijk boekhouders die dit beoordelen op basis van de winst. Lever daarom altijd de urenadministratie aan bij uw boekhouder.

Argwaan fiscus
De fiscus kan zo achterhalen of iets achteraf is opgemaakt. Ze kunnen navraag doen bij uw boekhouder of de urenadministratie onderdeel was van de door u ingeleverde boekhouding in het betreffende kalenderjaar. Als u de urenlijsten op uw computer heeft gemaakt, kunnen ze ook de aanmaakdatum van het bestand achterhalen.

Niet te factureren uren
Elke ondernemer maakt uren die hij niet kan doorberekenen. De verhouding tussen declarabele en niet-declarabele uren is afhankelijk van verschillende factoren. Als je nog maar net voor jezelf begonnen bent, of als het even wat minder loopt, besteed je waarschijnlijk veel tijd aan acquisitie en dus veel niet-declarabele uren. Ook dan is het van belang dat u dat nauwkeurig en goed toegelicht vastlegt in uw urenstaten.

Niets claimen
Haalt u in een bepaald kalenderjaar het urencriterium niet, claim dit dan ook niet. Zo voorkomt u dat u, na een boekenonderzoek, de ondernemersaftrek en het teveel ontvangen bedrag aan toeslagen terug moet betalen. Daarbij zal de fiscus ook de urenregistratie van de voorgaande jaren onder de loep leggen.

- Houd een zorgvuldige urenadministratie bij en omschrijf vooral de werkuren goed waartegenover geen winst, omzet of declarabele uren staan. Achteraf urenlijsten opmaken is niet slim, de fiscus prikt daar snel doorheen.

Hebt u hulp nodig bij het bijhouden van uw financiële administratie? Neem dan contact met ons op via 0597-531697.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken