Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Uw vakantiewerkers netto meer en fiscaal wat makkelijker

Uw vakantiewerkers netto meer en fiscaal wat makkelijker

De vakantieperiode komt eraan en dus zijn tal van scholieren en studenten weer tijdelijk op zoek naar een baantje. Kunt u deze jongeren ook goed gebruiken, maak het hen dan fiscaal wat makkelijker. Wat is daarvoor nodig?

Jaarlijks zijn er vele honderdduizenden scholieren en studenten in de vakantietijd op zoek naar een bijbaantje. Maak dan gebruik van de speciaal voor dit soort werk bedoelde regeling. U bespaart hen daarmee een hoop onnodig gedoe en het levert ze nog wat op ook. Om welke regeling gaat het?

Studenten- en scholierenregeling
De bedoelde regeling staat bekend als de studenten- en scholierenregeling. Als u de regeling gebruikt, kunt u bij het berekenen van de in te houden loonheffing uitgaan van een periode van een kwartaal, in plaats van het werkelijke loontijdvak. Dit betekent dat u veel minder of helemaal geen loonheffing in hoeft te houden. Dat is voor de betreffende student of scholier erg voordelig, want hij houdt dan netto veel meer over. Ook hoeft hij niet te wachten totdat hij na het jaar de betaalde loonheffing pas kan terugvragen.

Wanneer toepassen? U kunt de regeling alleen toepassen als:

 • er voor de betreffende scholier of student recht bestaat op kinderbijslag;
 • de student of scholier aan het begin van een kalenderkwartaal recht heeft op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • de student of scholier aan het begin van het kalenderkwartaal recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
 • het een buitenlandse student of scholier betreft uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein en beschikt over een International Student Identity Card (ISIC).

Aanvraag indienen
U kunt de regeling alleen toepassen als de student of scholier hierom verzoekt. Houd er rekening mee dat de meeste scholieren en studenten hiervan niet het geringste benul hebben.

Als de student of scholier het formulier invult en bij u inlevert, kunt u de regeling dus toepassen. Let op. Dit moet voordat hij begint met werken. Er wordt onder meer gevraagd om zijn naw-gegevens. Maar ook of hij bij nog meer werkgevers werkt. Zo ja, dan kan er namelijk maar bij één gebruik worden gemaakt van de heffingskorting.

Wat scheelt dat nu?
Bruto = netto. Dit geldt voor iedereen die recht heeft op de algemene heffingskorting. Voor lagere inkomens tot ongeveer € 20.000,- bruto bedraagt deze in 2018 € 2.265,-. Scholieren en studenten die dus een laag inkomen hebben, betalen geen belasting. Op de te betalen belasting komt immers € 2.265,- in mindering, nog afgezien van de arbeidskorting. Zonder toepassing van de regeling moet u als werkgever op een brutoloon van bijv. € 800,- per maand ca. € 87,- aan loonheffing inhouden, afgezien van de bedrijfstakinhoudingen. Voor de scholier of student die twee maanden tegen dit loon vakantiewerk bij u verricht, scheelt dit dus per saldo € 174,-. Voor die doelgroep is dat zeker de moeite waard.

U kunt het brutoloon van vakantiewerkers vaak netto uitbetalen, door gebruik te maken van de studenten- en scholierenregeling. Wijs uw vakantiekrachten hierop en zorg dat ze het vereiste aanvraagformulier bij u indienen. Wilt u meer informatie of hebt u een andere vraag? Bel met 0597-531697 of mail naar info@sokolowski-klaassens.nl.
Volg ons ook op Facebook en blijft op de hoogte van het laatste nieuws!

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken