Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Verruiming sportvrijstelling nadelig voor verenigingen

Verruiming sportvrijstelling nadelig voor verenigingen

Het hing al een poosje in de lucht: in overeenstemming met de Europese richtlijnen wordt de sportvrijstelling met ingang van 2019 uitgebreid naar sportaccommodaties.

Tot nu toe gold deze vrijstelling alleen voor organisaties zonder winstoogmerk, met betrekking tot diensten die worden geleverd aan hun leden: het ter beschikking stellen van sportaccommodaties. De eis dat deze diensten slechts aan leden geleverd worden, vervalt.

Compensatie
Het aan leden ter beschikking stellen van sportaccommodaties is nu nog belast met 6% btw, waardoor recht op btw-aftrek mogelijk is. Uitbreiding van de vrijstelling pakt om die reden nadelig uit voor gemeenten en voor sportverenigingen. Minister Hoekstra van Financiën zegt compensatie toe, maar de manier waarop deze compensatie komt is nog niet bekend.

Voorbereiden
Het effect van voornoemde maatregel en de wijze van compensatie kan per sportvereniging verschillend uitpakken. Daarbij zijn er dermate veel haken en ogen aan dat ruimte voor preceze uitleg ontbreekt. Zeker is dat u als sportvereniging een jaar hebt u om zich voor te bereiden. Daarbij staat ons kantoor u uiteraard graag terzijde.

Uw administratie, onze zorg
Neem contact op met Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens en zorg dat u voorbereid bent op de sportvrijstelling. Bel ons op 0597-531697 of mail naar info@sokolowski-klaassens.nl. Wij helpen u graag.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken