Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Wat kan er fiscaal met een (lease)fiets?

Wat kan er fiscaal met een (lease)fiets?

Onlangs werden er Kamervragen gesteld omdat men suggereerde dat de regels omtrent een leasefiets ingewikkelder zouden zijn dan bij een leaseauto. Sokolowski & Klaassens zocht het uit. Wat als u of een personeelslid een fiets van de zaak krijgt?

Leasefiets van de zaak voor uzelf
Een goede fietshandelaar kan u ongetwijfeld adviseren over een leasefiets. U heeft hierbij doorgaans de keuze uit onderstaande opties.

Operational lease
Bij operational lease blijft de leasemaatschappij eigenaar van de fiets. U sluit als het ware een huurovereenkomst af voor de lange termijn. U betaalt maandelijks een bedrag aan kosten aan de leasemaatschappij. Deze kosten mag u van de winst aftrekken. De btw op deze kosten mag u in vooraftrek nemen.

Financial lease
Bij financial lease koopt u in feite de fiets. U betaalt de maandelijkse aflossing en rente aan de leasemaatschappij. Dit heeft de hiernavolgende fiscale gevolgen:
- U heeft recht op investeringsaftrek. Op voorwaarde dat u op jaarbasis voor meer dan € 2.300,- investeert in bedrijfsmiddelen. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedraagt in 2018 maximaal 28%.
- U mag maandelijks afschrijven over de fiets en de afschrijvingskosten van de winst aftrekken.
- U mag de rentekosten van de winst aftrekken.
- U mag de btw in vooraftrek nemen.

Gebruikt u de leasefiets privé?
Dan moet u een winstcorrectie maken voor het privégebruik van de fiets. Deze correctie wordt berekend door de kilometerprijs van de fiets te vermenigvuldigen met het aantal privékilometers. Hierbij mag u de woon-werkkilometers als zakelijk aanmerken. Let op: voor de btw-correctie inzake het privégebruik, tellen de woon-werkkilometers als privé.

Privé fiets
Gebruikt u een fiets die u privé heeft geleased? Dan kunt u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer (ook woon-werkverkeer) aan uw onderneming in rekening brengen.

Fiets van de zaak voor uw personeel
Omdat er voor de fiets van de zaak geen forfaitaire regeling geldt, moet u de bijtelling berekenen op basis van de werkelijke kilometerprijs maal het aantal privékilometers. Tip: de bijtelling voor de fiets van de zaak kunt u, indien er nog voldoende fiscaal vrije ruimte is (1,2% van de totale fiscale loonsom), onbelast onderbrengen in de vrije ruimte.

Kilometerprijs bepalen
Het vaststellen van de kilometerprijs vereist wat rekenwerk. U dient immers rekening te houden met alle kosten van de leasefiets zoals de leasekosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten, afschrijvingskosten en stroomverbruik (bij een elektrische fiets). Een nadeel is echter dat controle op het aantal privékilometers onmogelijk is en het bijhouden van een kilometeradministratie een behoorlijke administratieve rompslomp met zich meebrengt.

Wat kunt u doen? Om het aantal privékilometers te bepalen, kunt u voor de zakelijke kilometers mogelijk volstaan met het woon-werkverkeer verhoogd met een aantal vaste zakelijke kilometers. Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens helpt u hier graag bij wanneer u er zelf niet uitkomt. Neem contact met ons op voor meer informatie. Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes omtrent het MKB en ons administratiekantoor.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken