Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

"Wil je wat aandelen van me overnemen?"

"Wil je wat aandelen van me overnemen?"

Stel, een familielid vraagt of u interesse heeft in de overname van aandelen in diens bedrijf. U ziet dat wel zitten. Uw adviseur benadrukt dat het een groot verschil maakt of u minder of meer dan 5% belang in handen krijgt. Waarom?

Aanmerkelijk belang
Fiscaal maakt het nogal verschil of u al dan niet over minstens 5% van het aandelenkapitaal beschikt. Daarbij gaat het niet alleen om de aandelen die u bezit, maar ook om die van uw eventuele echtgenoot of partner. U beschikt dan namelijk over een zogenaamd aanmerkelijk belang en uw inkomsten uit uw aandelen worden vervolgens anders belast.
Let op: heeft u zelf minder dan 5%, maar hebben uw ouders of (klein)kinderen of hun partners wel een aanmerkelijk belang, dan heeft u dat automatisch ook!

Heffing in box 2
Uw inkomsten uit aanmerkelijk belang worden belast in box 2 tegen een tarief van 25%. Dat lijkt weinig, maar de BV heeft over de winst ook al 20% tot 25% vennootschapsbelasting betaald. In totaal komt de te betalen belasting over de behaalde winst daarmee uit op 40% tot 43,75%.

Geen heffing in box 3
De heffing over uw in- komsten uit de aandelen staat tegenover de heffing die u anders in box 3 zou betalen als uw aandelen als belegging zouden worden beschouwd. Dit is als u geen aanmerkelijk belang heeft. Is dat wel het geval, dan betaalt u dus geen belasting over een fictief rendement in box 3, maar over het werkelijke rendement op uw aandelen in box 2.

Winst
Als de BV waarin u de aandelen verwerft winst maakt, kan men dit als dividend uitdelen aan de aandeelhouders. U betaalt daar 25% belasting over. Pot de BV de winst op, dan betaalt u dus ook geen belasting. Die betaalt u dan pas als u uw aandelen te zijner tijd verkoopt. De waarde van uw aandelen zal bij gemaakte en opgepotte winst zijn gestegen en over het waardeverschil betaalt u dan eveneens 25% belasting.

Voorbeeld
Stel, u koopt voor € 100.000,- een pakket van 10% aandelen in het bedrijf van uw oom. Na acht jaar verkoopt u de aandelen weer voor € 150.000,-. U betaalt dan 25% belasting over het verschil van € 150.000 -/- € 100.000 = € 50.000,-, ofwel € 12.500,-.

Gebruikelijk loon
Besluit u om in het bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang heeft te gaan werken, dan bent u verplicht een jaarsalaris van minimaal € 45.000 op te nemen. Hierover betaalt u gewoon progressief belasting in box 1. De inspecteur kan dit loon ook hoger vaststellen, als hij aantoont dat dit reëel is voor het verrichte werk.

Sociaal verzekerd?
Als bezitter van een aanmerkelijk belang bent u vaak niet sociaal verzekerd als u bij de BV in dienst treedt. Belangrijk is of er een gezagsverhouding is en of u uw eigen ontslag zou kunnen tegenhouden. De hoeveelheid aandelen, al dan niet tezamen met familieleden, is hiervoor bepalend. Houd hier dus rekening mee als u overweegt bij de BV in dienst te treden, want indien u onverzekerd bent, zult u dit zelf moeten regelen.

Uw belang voorop
Een kleine checklist:

 • Wat met de belastingheffing over dividenden?
 • Is de waarde van de aandelen jaarlijks belast?
 • Is de waardeaangroei op enig moment belast?
 • Geldt de ‘gebruikelijkloonregeling’?
 • Bent u sociaal verzekerd?


Bij Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens helpen wij u graag bij het maken van de juiste financiële keuzes. Uw belang staat hierbij voorop. Neem contact met ons op via 0597-531697 of info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken