Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Winstgroei mkb blijft achter door stijgende personeelskosten

Winstgroei mkb blijft achter door stijgende personeelskosten

De omzet van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf steeg in de drie noordelijke provincies het afgelopen jaar met gemiddeld 7,3%. De groei van winst bleef echter achter (19,2%). Dit komt mede door stijgende personeelskosten.

Landelijk gemiddelde
De gemiddelde omzet steeg landelijk met 7,4%, wat dat betreft horen bedrijven in het Noorden bij de middenmoot. Cijfers die meer verschillen tonen zijn die van de hoogte van de personeelskosten. Waar het landelijk gemiddelde 6% groeit ten opzichte van het jaar daarvoor, ligt dat percentage in Groningen, Friesland en Drenthe op maar liefst 11% hogere personeelskosten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gemiddeld steeg de winst daardoor voor Noord-Nederlandse bedrijven met 19,2%. Per saldo zijn personeelskosten de grootste kostenpost voor ondernemers.

Branche-verschillen
Vooral de automotivebranche kreeg het door stijgende personeelskosten zwaar te verduren. Daar nam de winstgroei dan ook flink af; van 99,8% in 2015 naar 12,9% in 2016.

Mede dankzij de opleving van de huizenmarkt heeft de bouw daarentegen een zeer sterk jaar achter de rug. De winst nam daar met 81,2 procent toe.

Sommige bouwbedrijven kunnen het groeiende werkaanbod nauwelijks aan. Dat komt voornamelijk door een tekort aan vaklieden.

Uw prognose
Wilt u weten wat de verwachtingen zijn voor de branche waarin ú werkzaam bent, of bijvoorbeeld een toekomstbestendig plan opstellen? Neem dan eens contact op met Sokolowski & Klaassens en zie wat wij voor u kunnen doen. Dat kan via 0597-531697 of via info@sokolowski-klaassens.nl.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken