Boekhoudkantoor Winschoten Groningen Sokolowski & Klaassens

Ziektekosten, wat kunt u over 2017 aftrekken?

Ziektekosten, wat kunt u over 2017 aftrekken?

Het is een misverstand dat de aftrek voor ziektekosten (bijna) alleen nog voor chronisch zieken met een laag inkomen is. Wat moet u weten over de aftrek van ziektekosten en wat kunt u doen om geen aftrekpost verloren te laten gaan?

Zinloze rekenexercitie?
De afgelopen jaren is er stevig getornd aan de aftrek van ziektekosten. Veel categorieën kosten zijn uitgesloten en er gelden bovendien forse drempels. Daardoor is de mythe ontstaan dat vrijwel niemand meer voor aftrek van ziektekosten in aanmerking komt. Het is inderdaad waar dat met name bij hoge inkomens de drempel meestal in de weg staat aan de aftrekpost voor buitengewone lasten. Maar juist als ondernemer kunt u te maken hebben met wisselende inkomens. Tip: ook als u in 2016 geen aftrek voor ziektekosten had, loont het de moeite om voor 2017 opnieuw de berekening te maken.

Welke kosten zijn nog aftrekbaar?
Er is flink gesnoeid in de aftrek ziektekosten, maar over 2017 kunt u onder meer de volgende kosten aftrekken:

- genees- en heelkundige hulp, m.u.v. ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlezen;
- medicijnen (ook homeopathische) op voorschrift van een arts;
- hulpmiddelen die naar hun aard vrijwel uitsluitend worden gebruikt door zieke of invalide personen, m.u.v. woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, brillen, contactlenzen en andere hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
- extra gezinshulp;
- extra kosten van een op medisch voorschrift gevolgd dieet;
- extra kleding of beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven;
- reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek.

Verhoging specifieke zorgkosten
Als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, heeft u recht op de ‘verhoging specifieke zorgkosten’. U mag dan meer aftrekken dan u daadwerkelijk heeft betaald voor zorgkosten.

Drempel
Zoals vermeld geldt er een (vrij forse) drempel bij de aftrek van ziektekosten. De drempel wordt als volgt berekend (zie afbeelding):

Het drempelinkomen is het verzamelinkomen voor de aftrek van specifieke zorgkosten.

Fiscale partners
Als u in 2017 het hele jaar een fiscale partner had, moet u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar optellen. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar op. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner heeft en ervoor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn. Tip: reken voordat u kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn, uit wat dit betekent voor de aftrek ziektekosten.

Wij helpen u graag
Ook over 2017 kunt u nog recht hebben op aftrek voor ziektekosten, zeker als de winst over 2017 tegenviel. Wij bekijken graag samen met u of het zin heeft om te schuiven met winst of kosten om uw drempelinkomen te beïnvloeden. Bel met 0597-531697 of mail naar info@sokolowski-klaassens.nl en we maken graag een afspraak.

Vorige berichten lezen? Ga naar deze pagina


Financiële administratie

 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het samenstellen van de jaarrekening inclusief de daarbij behorende toelichtingen en bijlagen.
 • Het opmaken van tussentijdse overzichten en prognoses.

Belastingaangiften

 • Het verzorgen van de (elektronische) aangifte omzetbelasting.
 • Het opstellen van de winstaangifte, aangifte inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte dividendbelasting.
 • Het verzorgen van de belastingaangifte voor particulieren.

Loonadministratie

 • Het maandelijks verstrekken van een loonslip.
 • Het verstrekken van de jaaropgaven.
 • De maandelijkse aangiften loonheffingen.
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Correspondentie met de belastingdienst, arbodienst, verzekeraars etc.

Overige diensten

 • Het verrichten van de benodigde advieswerkzaamheden die in het kader van de onderneming van belang zijn.
 • Financiële planning

Download onze gratis app

Download voor Android Download voor Apple

Administratiekantoor Sokolowski & Klaassens

Kloosterlaan 5

9675 JL Winschoten (zie routekaart)

Tel. 0597-531697

E-mail: info@sokolowski-klaassens.nl

Deskundig en ervaren
Persoonlijk en laagdrempelig
Breed netwerk van specialisten
Klankbord voor ondernemers
Betaalbaar met duidelijke afspraken